Laag BTW-tarief

Nu 6% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar!

Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor schilder- en stukadoorwerken verbeterd. U betaalt het lage BTW-tarief van 6% voor schilder- en stukadoorwerk indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar. Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen ook onder het begrip ‘woning’.
Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde BTW-tarief?

Het verlaagde BTW-tarief geldt voor het schilderen en stucadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Bepaalde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een schilder of stucadoor moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilder- of stucadoorswerk vallen ook onder het verlaagde BTW-tarief. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke schilder- of stucadoorswerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilders- of stucadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.